گالری

تهیه ، طبخ و توزیع غذا

تشریفات مجالس

همایش و سمینار

بالاترین کیفیت تنها در

تشریفات گلستان

در حال حاضر این شرکت با سازمان ها و شرکت های بزرگی در خصوص تهیه و طبخ غذا مورد نیاز پرسنل آن شرکت ها با استعداد روزانه بالغ بر 20000 پرس همکاری می نماید.