خدمات

تضمین ارائه

بالاترین کیفیت

این مجموعه با داشتن امکانات کامل و کادرمجرب آماده پذیرایی و سرویس دهی در میهمانی ها ، مراسم و سمینارها به صورت ویژه (VIP) یا معمولی را دارد

تشریفات مجـــــــــالس

افزایش رضایت کارفرمایان و مشتریان از طریق شناخت نیازمندیها و انتظارات آنها و در نتیجه ارائه خدمات مطلوب و ارتقای سطح کیفی و کمی محصولات مطابق با قرار داد فی مابین.

منوی Calendula منوی Daffodil منوی Lilac منوی Lili منوی Rose منوی Tulip

تهیه ، طبخ و توزیع غذا

برقراری ارتباط اثر بخش در مورد مسائل سلامت و ایمنی غذا با کلیه طرفهای ذینفع مرتبط با زنجیره غذایی.

کاهش حوادث و ارتقای وضعیت ایمنی و بهداشت پرسنل و همچنین مدیریت ریسکها در فرآیند های شرکت.

برگزاری همایش و سمینار

ایمنی مواد غذایی و زیست محیطی شرکت طعام گستران گلستان شرکت طعام گستران گلستان با بیش از 15 سال تجربه در زمینه تهیه، طبخ و توزیع غذای شرکت ها، سازمان ها، ارگان ها، کارخانجات، همایش ها و سمینارهای مختلف برآن است تا با استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد بین المللی ISO 9001:2015 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر مبنای استاندارد بین المللی: ISO 22000 :2005 ، سیستم مدیریت زیست محیطی بر مبنای استاندارد ISO 14001 :2015 و سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست بر مبنای استاندارد HSE-MS جهت افزایش سطح رضایت مشتریان گام بردارد

مدیریت شرکت با اعتقاد کامل به خط مشی فوق و سیستم یکپارچه مدیریت کیفیت، خود را در اجرای اثر بخش آن متعهد دانسته و از کلیه کارکنان محترم انتظار دارد که با همدلی، همکاری و هم اندیشی ضمن رعایت خط مشی شرکت و اهداف پشتیبان آن در استمرار دقیق و اثر بخش نظام مدیریت کیفیت، خود را ملزم و متعهد نمایند.